Produkcja rolnicza

Produkcja rolnicza obejmuje produkcje zwierzęcą i roślinną. Produkcja zwierzęca to chów bydła mlecznego (200 krów) i opasowego.

Produkcja roślinna to (rzepak, kukurydza, żyto, pszenica, cebula, ziemniaki). W procesie przygotowania cebuli do sprzedaży uzyskujemy cebulę w łusce i obraną na biało na najwyższym standardzie. W rezultacie tych działań już od wielu lat produkt ten sprzedawany jest na rynki Europy Zachodniej głównie do Holandii i Niemiec.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych w celu sprzedaży cebuli w łusce i obieranej na biało.

Produkcja spirytusu

Produkcja spirytusu w “GRUNTPOLU” ma dużą tradycję i sięga 1834 roku. Oparta jest na produkcji spirytusu surowego i rektyfikowanego oraz wódki.. Odbiorcą spirytusu rektyfikowanego jest przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny. Produkcja wódek przeznaczona jest częściowo na eksport.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych w celu sprzedaży spirytusu rektyfikowanego i wódek.