Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług
Gruntpol Sp. z o.o. w Kaliszu

Gościnna 23/25
62-800 Kalisz

Tel. 62 768 71 27

E-mail: gruntpol@pro.onet.pl

NIP 6180041445

REGON 250014267

KRS 0000043448

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 181 000 zł